Memahami cara menentukan saiz kesan untuk mendapatkan saiz sampel

Saiz kesan yang lebih kecil adalah lebih baik daripada saiz kesan sederhana dan besar bagi sesuatu penyelidikan eksperimen, namun kebanyakan penyelidik dalam bidang sains sosial bersetuju bahawa saiz kesan sederhana adalah memadai.

Rule of thumbnya ialah, untuk mendapatkan saiz kesan yang lebih kecil, sampel yg lebih besar diperlukan.. bagi kajian eksperimen dalam bidang sains sosial yang melibatkan manusia sebagai peserta kajian, adalah mustahil untuk melakukan eksperimen ke atas “manusia” dalam kelompok yang ramai.. kerana sifat manusia itu sebagai “human error” boleh menyumbang kepada sukarnya membuat kawalan kepada proses eksperimen.

Justeru, eksperimen dengan kaedah time series atau reversal series dilihat sangat “logik” kerana melibatkan pemilihan peserta kajian yang sedikit tetapi pengukuran dilakukan berulang. Hal ini akan memudahkan untuk kajian mendapat saiz kesan sederhana atau kecil dengan power yang besar, sekurang2nya 0.7 atau 0.8 mengikut Cohen (1988).

– Saya pakai baju saiz XXL

baju

Memilih dan merancang kajian Eksperimen-Kuasi.

Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan adalah;
1. Pilih topik kajian yang melibatkan isu atau parameter yang ingin dikaji.
2. Adakah isu tersebut adalah peristiwa yang memerlukan kajian secara longitudinal, keratan rentas atau melibatkan satu satu tempoh masa?
3. Adakah pengukuran yang akan dilakukan melibatkan ujian pra-pos, atau ujian pos sahaja?
4. Adakah kajian melibatkan perbandingan kumpulan atau perbandingan antara titik pengukuran pada satu tempoh masa?
5. Apakah jangkaan yang diharapkan (hipotesis)?
6. Adakah terdapat kekeliruan yang boleh menjejaskan kesahihan dalaman kajian?
7. Bagaimana menambah baik reka bentuk kajian untuk mengurangkan masalah kekeliruan terhadap kesahihan dalaman kajian?