Kursus, Taklimat dan Khidmat Perundingan

Sebarang pertanyaan dan jemputan untuk kursus, taklimat dan khidmat perundingan oleh Ts. Dr. Noraini, boleh emelkan kepada noraini.tlb@gmail.com.

Senarai Kursus dan Taklimat

  1. Kursus Pengaturcaraan Berasaskan Web (asas)
  2. Kursus Asas Membina Slide Powerpoint dengan Teknik Infografik
  3. Kursus Penyelidikan Pembinaan Modul Pembelajaran
  4. Kursus Penyelidikan Kualitatif Grounded Theory
  5. Kursus Membina Instrumen Soal Selidik (asas)

Senarai Khidmat Perundingan

  1. Membina modul pembelajaran pengaturcaraan untuk sekolah rendah dan menengah
  2. Membina asas soal selidik (khusus untuk pelajar PhD sahaja)