Penanda Wacana dalam Penulisan Tesis

Apabila menulis tesis, jangan dilupakan fungsi dan penggunaan penanda wacana. Penggunaan penanda wacana yang betul menunjukkan kesinambungan antara ayat dan perenggan. Penanda permulaan karangan 1. Pada era globalisasi ini, 2. Pada zaman pascakemerdekaan ini, 3. Dalam meniti arus kemodenan ini, 4. Dewasa ini, 5. Pada masa ini, 6. Kini, 7. Dalam meniti kehidupan pada marcapada, 8. Sejak sedekad yang lalu, 9. Sejak […]

Read More »

Standard penulisan akademik

Kesilapan biasa yang dilakukan oleh calon-calon Phd semasa membina perenggan. Hampir semua ayat nak letak citation. Takut nanti pemeriksa pertikai ayat yang tiada citation. Jadi, di mana ayat yang menggambarkan pendirian penyelidik itu sendiri? Sebenarnya standard penulisan akademik mestilah mematuhi hukum-hukum pembinaan perenggan seperti berikut; Dimulai dengan ayat topik. Disokong dengan ayat-ayat fakta. Diakhiri dengan […]

Read More »

Thesis Mapping Research Flow (TMRF)

Apa yg dimaksudkan dengan TMRF ini ? Dgn keyword Thesis Mapping, TMRF sebenarnya adalah ringkasan kepada proposal penyelidikan. Bermula dari point paling penting yang diekstrak dari perenggan2 pernyataan masalah (parameter2 kajian), objektif2 kajian dan metodologi yg merangkumi reka bentuk kajian, instrumen kajian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. Kesemuanya perlu setara dan betul directionnya. […]

Read More »