Mengapa mesti ANOVA?

Untuk menentukan perbezaan min skor yang signifikan bagi pencapaian Matematik pelajar sebelum dan selepas diberikan intervensi, analisis deskriptif sahaja tidak mencukupi kerana kelemahan analisis deskriptif adalah tidak mengambil kira kemungkinan terdapatnya faktor-faktor luaran yang sepatutnya tidak dikira atau dikenali juga sebagai pemboleh ubah perancu (confounding variables) semasa analisis dilakukan yang boleh mempengaruhi dapatan. Manakala analisis […]

Read More »

Saiz sampel bagi eksperimen time series

Dalam konteks kajian yang menggunakan reka bentuk eksperimen Time Series atau Reversal Series, saiz sampel adalah bergantung kpd bagaimana pengukuran dilakukan untuk melihat perubahan sesuatu dependent variable yang disebabkan oleh mediator variable. Ramai penyelidik agak terkeliru tentang sampel yang digunakan dalam sesebuah kajian eksperimen yang sebenarnya bukan subjek semata-mata tetapi ia bergantung kepada bagaimana sesuatu […]

Read More »

Eksperimen pelbagai bidang

Dalam bidang sains dan kejuruteraan, eksperimen yang dijalankan adalah selalunya melibatkan pemboleh ubah bebas yang dikenali sebagai faktor dan pemboleh ubah bersandar yang dikenali sebagai responses. Faktor yang diambil kira bukanlah satu tetapi banyak. Selain itu, eksperimen yang dijalankan juga mengambil kira satu lagi variable iaitu “faktor kategori” yang mana eksperimen dijalankan bukan sekali, tetapi […]

Read More »

Analisis data untuk reka bentuk eksperimen reversal series

Analisis data untuk reka bentuk eksperimen reversal series adalah sama konsep dengan analisis eksperimen yang lain iaitu menentukan sama ada terdapat perbezaan min skor yang signifikan sebelum dan selepas intervensi dilakukan. Cuma yang berbeza adalah reka bentuk eksperimen reversal series mempunyai lebih dari satu set perbezaan min skor yang ingin diketahui kerana kebiasanyaannya intervensi yang […]

Read More »

Kawalan proses eksperimen

Para saintis yang menjalankan eksperimen sains tulen di makmal-makmal sains cukup mementingkan kawalan terhadap parameter-parameter yang mungkin akan mengganggu proses eksperimen atau disebut juga sebagai control variable. Hal ini sama seperti kajian eksperiman dalam bidang sains sosial. Kawalan proses eksperimen sangat penting untuk diberi perhatian termasuklah validity pemeriksa yang terlibat bagi eksperimen yang menggunakan pengujian […]

Read More »

Pemerhatian perubahan tingkah laku

Bagi kajian eksperimen yang melibatkan pemerhatian terhadap perubahan tingkah laku pada ketika berlakunya aktivititi intervensi dan pada ketika tidak berlakunya aktiviti intervensi, beberapa titik pemerhatian akan ditetapkan dan perbezaan antara setiap titik pemerhatian tersebut boleh ditentukan berdasarkan set-set perbezaan. Kaedah ini amat relevan untuk dianalisis menggunakan ujian anova sehala planned comparison. Salah satu sebab mengapa […]

Read More »

Bila nak guna one-tail dan two-tail

  Ada peserta kursus yang bertanya secara PM bila masa kita nak guna one-tail dan bila masa pula nak guna two tail dalam menentukan saiz kesan semasa merujuk jadual cohen. Ok, formulanya begini. Apabila kita menjalankan kajian eksperimen dalam sains sosial, kita merancang intervensi yang menyebabkan berlakunya hubungan sebab dan akibat. Hal ini tak sama […]

Read More »

Memahami cara menentukan saiz kesan untuk mendapatkan saiz sampel

Saiz kesan yang lebih kecil adalah lebih baik daripada saiz kesan sederhana dan besar bagi sesuatu penyelidikan eksperimen, namun kebanyakan penyelidik dalam bidang sains sosial bersetuju bahawa saiz kesan sederhana adalah memadai. Rule of thumbnya ialah, untuk mendapatkan saiz kesan yang lebih kecil, sampel yg lebih besar diperlukan.. bagi kajian eksperimen dalam bidang sains sosial yang melibatkan manusia […]

Read More »

Memilih dan merancang kajian Eksperimen-Kuasi.

Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan adalah; 1. Pilih topik kajian yang melibatkan isu atau parameter yang ingin dikaji. 2. Adakah isu tersebut adalah peristiwa yang memerlukan kajian secara longitudinal, keratan rentas atau melibatkan satu satu tempoh masa? 3. Adakah pengukuran yang akan dilakukan melibatkan ujian pra-pos, atau ujian pos sahaja? 4. Adakah kajian melibatkan perbandingan kumpulan […]

Read More »