Pemerhatian perubahan tingkah laku

Bagi kajian eksperimen yang melibatkan pemerhatian terhadap perubahan tingkah laku pada ketika berlakunya aktivititi intervensi dan pada ketika tidak berlakunya aktiviti intervensi, beberapa titik pemerhatian akan ditetapkan dan perbezaan antara setiap titik pemerhatian tersebut boleh ditentukan berdasarkan set-set perbezaan. Kaedah ini amat relevan untuk dianalisis menggunakan ujian anova sehala planned comparison.

Salah satu sebab mengapa kaedah analisis planned comparison┬ádilakukan adalah untuk memperbanyakkan set-set perbezaan skor min yang akan diuji signifikan perbezaannya tanpa perlu mengubah nilai alpha…

Set-set perbezaan tersebut pula akan ditetapkan berdasarkan formula pekali perbezaan atau Contrast Coefficients.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *