Memahami cara menentukan saiz kesan untuk mendapatkan saiz sampel

Saiz kesan yang lebih kecil adalah lebih baik daripada saiz kesan sederhana dan besar bagi sesuatu penyelidikan eksperimen, namun kebanyakan penyelidik dalam bidang sains sosial bersetuju bahawa saiz kesan sederhana adalah memadai. Rule of thumbnya ialah, untuk mendapatkan saiz kesan yang lebih kecil, sampel yg lebih besar diperlukan.. bagi kajian eksperimen dalam bidang sains sosial yang melibatkan manusia […]

Read More »

Memilih dan merancang kajian Eksperimen-Kuasi.

Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan adalah; 1. Pilih topik kajian yang melibatkan isu atau parameter yang ingin dikaji. 2. Adakah isu tersebut adalah peristiwa yang memerlukan kajian secara longitudinal, keratan rentas atau melibatkan satu satu tempoh masa? 3. Adakah pengukuran yang akan dilakukan melibatkan ujian pra-pos, atau ujian pos sahaja? 4. Adakah kajian melibatkan perbandingan kumpulan […]

Read More »
Translate »