Ciri-ciri alat ukur

Apabila membina instrumen tinjauan, bermakna kita sedang membina alat pengukuran. Apa maknanya membina alat pengukuran jika alat ukur tersebut tidak dapat mengukur. Analoginya, jika alat penimbang berat yang kita cipta hanya boleh menimbang berat 90 kg ke atas sedangkan yang dibawah 90 kg penimbang tidak dapat memberi apa2 makna.. adakah alat ukur kita valid untuk […]

Read More »

Pembinaan Instrumen Soal Selidik

Selepas rintis instrumen kali pertama, diagnosis dilakukan ke atas item dan sampel. Aktiviti diagnosis tersebut meliputi; 1. Diagnosis item2 yg bermasalah yg dikesan secara statistik bersama pakar kandungan. 2. Diagnosis gap yg wujud antara item berdasarkan polariti item utk tujuan menambah item, memperbaiki item atau membuang item. 3. Diagnosis gap yg wujud antara ‘person’ berdasarkan […]

Read More »

Dichotomous & Polytomous Data

Apakah beza antara Dichotomous Data dengan Polytomous Data? Berikut adalah perbezaannya. Analyzing and Interpreting Dichotomous Data Cth instrumen: kertas exam (objektif) Analyzing and Interpreting Polytomous Data: Rating Scale Cth instrumen: Borang soal selidik atau tinjauan Selain itu, Conjoint measurement is about… “Measuring ability and difficulty on the same scale”

Read More »

Falsafah di sebalik pembinaan item-item soal selidik

Mempelajari teori item seperti menyingkap falsafah di sebalik pengukuran dalam bidang sains sosial. Falsafah tersebut terletak pada item-item yang dikategorikan mengikut kumpulan-kumpulan item mudah, item sederhana dan item sukar. Selain item-item tersebut dikategorikan mengikut faktor, mengenal pasti proses pembangunan item-item mengikut kumpulan2 ini amatlah penting. Setelah mendapat data dan menganalisisnya, semakin jelas apa yang dimaksudkan […]

Read More »

Membangunkan item-item soal selidik (Review buku)

Tajuk Buku: The Power of Survey Design: A User’s Guide for Managing Surveys, Interpreting Results, and Influencing Respondens. Pengarang: GIUSEPPE IAROSSI   Iarossi,G. (2006). The Power of Survey Design: A User’s Guide for Managing Surveys, Interpreting Results, and Influencing Respondens. Washington, D.C.: The World Bank. Bahagian pengenalan buku ini menceritakan tentang idea utama pengarang apabila […]

Read More »

Saiz sampel bagi eksperimen time series

Dalam konteks kajian yang menggunakan reka bentuk eksperimen Time Series atau Reversal Series, saiz sampel adalah bergantung kpd bagaimana pengukuran dilakukan untuk melihat perubahan sesuatu dependent variable yang disebabkan oleh mediator variable. Ramai penyelidik agak terkeliru tentang sampel yang digunakan dalam sesebuah kajian eksperimen yang sebenarnya bukan subjek semata-mata tetapi ia bergantung kepada bagaimana sesuatu […]

Read More »

Eksperimen pelbagai bidang

Dalam bidang sains dan kejuruteraan, eksperimen yang dijalankan adalah selalunya melibatkan pemboleh ubah bebas yang dikenali sebagai faktor dan pemboleh ubah bersandar yang dikenali sebagai responses. Faktor yang diambil kira bukanlah satu tetapi banyak. Selain itu, eksperimen yang dijalankan juga mengambil kira satu lagi variable iaitu “faktor kategori” yang mana eksperimen dijalankan bukan sekali, tetapi […]

Read More »

Analisis data untuk reka bentuk eksperimen reversal series

Analisis data untuk reka bentuk eksperimen reversal series adalah sama konsep dengan analisis eksperimen yang lain iaitu menentukan sama ada terdapat perbezaan min skor yang signifikan sebelum dan selepas intervensi dilakukan. Cuma yang berbeza adalah reka bentuk eksperimen reversal series mempunyai lebih dari satu set perbezaan min skor yang ingin diketahui kerana kebiasanyaannya intervensi yang […]

Read More »

Kawalan proses eksperimen

Para saintis yang menjalankan eksperimen sains tulen di makmal-makmal sains cukup mementingkan kawalan terhadap parameter-parameter yang mungkin akan mengganggu proses eksperimen atau disebut juga sebagai control variable. Hal ini sama seperti kajian eksperiman dalam bidang sains sosial. Kawalan proses eksperimen sangat penting untuk diberi perhatian termasuklah validity pemeriksa yang terlibat bagi eksperimen yang menggunakan pengujian […]

Read More »

Pemerhatian perubahan tingkah laku

Bagi kajian eksperimen yang melibatkan pemerhatian terhadap perubahan tingkah laku pada ketika berlakunya aktivititi intervensi dan pada ketika tidak berlakunya aktiviti intervensi, beberapa titik pemerhatian akan ditetapkan dan perbezaan antara setiap titik pemerhatian tersebut boleh ditentukan berdasarkan set-set perbezaan. Kaedah ini amat relevan untuk dianalisis menggunakan ujian anova sehala planned comparison. Salah satu sebab mengapa […]

Read More »
Translate »