Falsafah di sebalik pembinaan item-item soal selidik

Mempelajari teori item seperti menyingkap falsafah di sebalik pengukuran dalam bidang sains sosial. Falsafah tersebut terletak pada item-item yang dikategorikan mengikut kumpulan-kumpulan item mudah, item sederhana dan item sukar. Selain item-item tersebut dikategorikan mengikut faktor, mengenal pasti proses pembangunan item-item mengikut kumpulan2 ini amatlah penting. Setelah mendapat data dan menganalisisnya, semakin jelas apa yang dimaksudkan […]

Read More »

Membangunkan item-item soal selidik (Review buku)

Tajuk Buku: The Power of Survey Design: A User’s Guide for Managing Surveys, Interpreting Results, and Influencing Respondens. Pengarang: GIUSEPPE IAROSSI   Iarossi,G. (2006). The Power of Survey Design: A User’s Guide for Managing Surveys, Interpreting Results, and Influencing Respondens. Washington, D.C.: The World Bank. Bahagian pengenalan buku ini menceritakan tentang idea utama pengarang apabila […]

Read More »
Translate »