Kursus Pembinaan Instrumen Pengukuran

Kursus Pembinaan Instrumen Pengukuran. (Konsep pembaris dan asas konstruk.) Sebelum anda masuk kursus Rasch atau mana-mana kursus analisis statistik pengukuran, anda wajib masuk kursus ini dahulu. Walaupun apa yang dibawakan oleh kursus ini adalah kursus asas, tetapi berdasarkan pengalaman NT, ramai pelajar yang tiada “bahagian asas” ini yang sebenarnya paling penting sebelum membina instrumen pengukuran […]

Read More »

Kursus Kualitatif Grounded Theory

Perkongsian NT berdasarkan pengalaman menjalankan kajian kualitatif menggunakan reka bentuk kajian kes dan Grounded Theory. Tentatif Kursus Pagi – Pengenalan kepada Thesis Mapping as Research Framework (TMRF) – Pembinaan objektif-objektif kajian – Pembinaan protokol temu bual Petang – Memahami kajian Grounded Theory Methodology (GTM) sebagai kajian tentang konsep – Memahami kod-kod deduktif dalam konteks kajian […]

Read More »

Kursus Penyelidikan Pembinaan Modul

PENYELIDIKAN PEMBINAAN MODUL “Penyelidikan pembinaan modul” dan “pembinaan modul” adalah dua perkara yang berbeza. Ramai pelajar phd keliru akan perbezaan kedua-duanya. Atas kesedaran untuk membantu lebih ramai rakan-rakan Phd dalam bidang sains sosial memahami bagaimana melakukan penyelidikan pembinaan modul, maka Delailant menganjurkan perkongsian dalam bentuk kursus yang tersusun dan mudah diikuti. Perkongsian paling utama yang […]

Read More »
Translate »